Je hoeft niet groot te zijn, om groots te zijn!

Lesrooster

Vanaf schooljaar 2020-2021 hanteren we het 5 Gelijke Dagen Model.
Dit betekent dat elke lesdag begint om 08.30 uur en eindigt om 14.00 uur.
De lunchpauze is op school.