Je hoeft niet groot te zijn, om groots te zijn!

Informatie overblijven

Uitgangspunt:

We vinden het belangrijk dat de kinderen overblijven in een vertrouwde en veilige omgeving, waarin ze zich op hun gemak voelen en voldoende ontspanning krijgen, zodat ze met plezier overblijven. 

We willen dit bereiken door:

 • Open te staan voor de kinderen.
 • Bereikbaar te zijn voor de kinderen.
 • Op een vriendelijke manier met de kinderen om te gaan.
 • Tussendoor te informeren hoe het met hen gaat.
 • Tussendoor te informeren of ze het na hun zin hebben.
 • De omgangsregels van school na te leven.
 • Duidelijke grenzen aangeven als dit nodig is.
 • Consequent zijn in het naleven van de regels.
 • Consequenties verbinden aan het niet naleven van de regels.
 • Voldoende spelmateriaal aan te bieden, geschikt voor bepaalde leeftijd en jongens/meisjes.
 • Elkaar, als overblijfmoeders, te helpen in de juiste aanpak om het uitgangspunt te realiseren. We hebben voldoende vertrouwen in elkaar om ons kwetsbaar te kunnen opstellen en te willen leren van elkaar.

 

Informatie over het overblijven

Om gebruik te kunnen maken van het overblijven moeten kinderen ieder nieuw schooljaar ingeschreven worden via het door de school verstrekte "Inschrijvingsformulier voor overblijven". Dit geldt voor vaste dagen, maar ook als u daar af en toe (losse dagen) gebruik van wilt maken. 

"Vaste overblijvers" die incidenteel niet overblijven, moeten daarvoor 's morgens vóór 8.30 uur op school afgemeld worden via onderstaand mailadres. 

Het aantal overblijfkrachten wordt van tevoren ingeroosterd op basis van het aantal overblijfkinderen. Als er minder/meer kinderen komen zijn er ook minder/meer overblijfkrachten nodig en dus minder/meer kosten. Let op: Indien een overblijver niet tijdig is afgemeld, wordt het overblijven toch in rekening gebracht.

"Losse overblijvers" moeten, om dezelfde reden als hierboven, 's morgens vóór schooltijd aangemeld worden door inschrijving op de overblijflijst in de school. Dit kan telefonisch (0478501876) worden doorgegeven. Nog gemakkelijker is om het aan- en afmelden van de kinderen voor het overblijven te regelen via email: overblijven@bscatharina.nl .

Een overblijfbeurt € 2,00 kost (dit is incl. drinken). Per gezin ontvangt u aan het eind van de maand een factuur met de overblijfkosten.

Een kind dat overblijft brengt zijn/haar eigen brood mee naar school en gaat tussen de middag naar de overblijfruimte. Daar wordt onder toezicht van de overblijfkrachten gegeten en gespeeld (binnen of buiten).

Uw kind krijgt een beker drinken aangeboden (Dit is in de prijs inbegrepen). Kinderen mogen ook eigen drinken meebrengen.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van onze school: Riekie Arts: overblijven@bscatharina.nl 

De overblijfmoeders kunnen tijdens hun werk ondersteuning krijgen van het docententeam indien dit nodig is.