Je hoeft niet groot te zijn, om groots te zijn!

Schoolraad


Schoolraad in het kort

De schoolraad bestaat uit ouders namens de Oudervereniging of Ouderwerkgroep, ouders op persoonlijke titel, de leden van de MR. De directeur is aanwezig als vertegenwoordiger van de school. De schoolraad heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheden. Er wordt 4 à 5 maal per jaar vergaderd over allerlei (actuele) schoolzaken. Aan de orde komen bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolgids, vakantierooster, onderwijskundige ontwikkelingen en groepsindeling. De belangrijkste taken van de schoolraad zijn:
  • fungeren als gesprekspartner en klankbord voor directie, team en de MR. Om de communicatie te bevorderen, vergaderen de schoolraad en de MR gezamenlijk.
  • doorgeven van signalen naar de school van wat leeft bij de ouders.
  • op een positief kritische wijze meedenken over schoolaangelegenheden en daarbij adviseren naar de directie en/of het bestuur.
  • het leveren van een vertegenwoordiger in het schoolbestuur.